Ostrava

Poskytované služby

Mgr. Vyvlečková, Mgr. Vondrášková, Mgr. Paprotová
vše při supervizi Mgr. Michaelou Bondy

Psychodiagnostická vyšetření

komplexní psychodiagnostika dětí od 6 let, dospívajících a dospělých klientů. Ke komplexnímu psychodiagnostickému vyšetření potřebujete indikaci lékařem tzn. žádanku typu K od praktického lékaře (OL, u dětí PLDD), neurologa, psychiatra, před bariatrickými operacemi internisty. K samotnému vyšetření doneste zdravotnické zprávy, které máte k dispozici (z dřívějšího psychologického vyšetření/u dětí z PPP a SPC/od neurologa/psychiatra či jiné). Po sjednání termínu vyšetření je můžete odeslat na náš email.

Klinickopsychologická vyšetření

při diferenciálních stavech, před somatickýcmi operacemi, při žádosti o invalidizaci.

Psychoterapie

léčba ponejvíce reaktivních stavů úzkosti a deprese, psychosomatických problémů dospělých lidí, vývojových a existenciálních problémů adolescentů a dětí od 6 let.

Krizová intervence

je možností pro akutní potřebu pomoci psycholožky v momentu náhlé a neúnosné situace jako např. úmrtí nebo ztráty blízké osoby, či při vážném onemocnění nebo v důsledku nečekané tragédie v bezprostředním okolí.

Výstavní 111, Ostrava – Vítkovice, 703 00

Ordinace se nachází v šedomodré budově přímo naproti Cukrárny Ollies, vchod do budovy je ze zadního traktu, ordinaci najdete na konci budovy ve druhých vstupních dveřích.

Budova ordinace Ostrava
Příjezd autem
  • Vjezd do dvora je z levé strany budovy, parkování v přední části dvora na označení *Návštěvy*.
Příjezd MHD
Vchod a parkoviště
Trasa z Mírového náměstí